Peter Handke och Nobelpriset i litteratur

Ett upprop av författare, litteraturvetare, journalister, översättare, m.m.

Kritiken mot Peter Handke har sedan länge passerat gränsen för det acceptabla och består nu nästan uteslutande av hat, illvilja, insinuationer och förvrängda citat. Den har urartat till att bli en anti-Handke-kampanj, där alla medel till synes är tillåtna för att attackera honom. Inte ens att Handkes tyska förlag har publicerat ett dokument där felciteringar bemöts och utreds har hjälpt.

Det har nu gått så långt att man till och med i vissa etablerade medier har börjat ifrågasätta Handkes österrikiska medborgarskap. Som “underlag” – men oklart på vilken rättslig grund – anförs existensen av ett jugoslaviskt pass som för 20 år sedan utfärdades för att underlätta hans resande. Man vill uppenbarligen till varje pris göra Handke till ”serbisk medborgare” eller statslös.

Det som sker är skamligt och avskyvärt. Det är förfärande att bevittna det hat som riktas mot denne författare och hans livsverk, som radikalt och konsekvent – utan egen vinning, snarare till ett högt pris – har hävdat författarens och det litterära verkets autonomi från de förväntningar som ställs på dem.

Anti-Handke-kampanjen är inte bara ett angrepp mot Peter Handke, utan mot alla författare vars medverkan i det offentliga samtalet anses besvärande. Det drivs av en strävan att med våld kväsa varje försök till självständigt perspektiv. Vi opponerar oss med stark emfas mot denna mediehets mot Peter Handke och andra författares autonomi.

Vi har många gånger genom åren uttryckt vår solidaritet med oliktänkande författare som förföljts. Varför skulle vi då tiga när Peter Handke angrips med liknande förtalskampanjer och misskrediteringar?

Vi uppmanar alla deltagare i debatten att noggrant hålla sig till de fakta som har direkt anknytning till Peter Handke, och inte utnyttja diskussionen till att återuppväcka motsättningar orsakade av en händelse i europeisk närhistoria som försummats utanför de länder som är direkt berörda. Att även medier som annars anser sig vara liberala så villigt uttrycker sig illiberalt i denna fråga är verkligen förfärande.

Vi uppmanar alla kollegor att tillsammans med oss ta avstånd från den här sortens debatt och skriva under detta upprop.

Översättare: Anders Karlin

Klaus Kastberger, Werner Michler, Teresa Präauer, Julya Rabinowich, Doron Rabinovici, Gerhard Ruiss, Daniel Wisser...

För att underteckna uppropet eller på annat sätt stödja initiativet, kontakta Gerhard Ruiss: gr@literaturhaus.at